WhatsApp +31 174 64 20 40 [email protected]

Mustang Demolition verzorgt het opruimen van de door brand verwoestte tribune S.V. TOGB.

Op vrijdag 8 januari legde een verwoestende brand de 50 jaar oude tribune van SV. TOGB in as. Ook op het kantoor van Mustang Demolition kwam het trieste nieuws binnen. Een aantal van de medewerkers van Mustang Demolition zijn (voor de corona periode) wekelijks op de club te vinden, of zijn nauw betrokken geweest bij de toenmalige bouw van de tribune. Daarom werd er meteen nagedacht over hoe Mustang Demolition met hun expertise TOGB een handje zou kunnen helpen. Op zondagochtend werd meteen de plek des onheils bezocht om een inventarisatie te maken van de mogelijkheden. Na wat contact tussen Mustang Demolition en het bestuur van TOGB, werd er besloten dat Mustang op maandag 18 januari zou beginnen met de werkzaamheden.

Op maandagochtend is er een brug gebouwd over de sloot achter de tribune, voor de aan- en afvoer. Hierna kon Mustang Demolition in de middag beginnen met hun werkzaamheden. Als eerste werden de stalen binten waar vroeger het dak op rustte, doorgesneden. De volgende ochtend werd er met 3 man sterk begonnen met het ruimen van het verbrande hout, as, en restanten van de tribune.  Ondanks het onstuimige winterweer was men tegen het eind van de middag klaar met puinruimen.

Nadat de restanten van de tribune waren opgeruimd en afgevoerd, werden ook beide dug-outs en een aantal reclameborden die lichte brandschade hadden opgelopen, verwijderd. Bij alle werkzaamheden is er rekening gehouden met het ontzien van de fundering i.v.m. de heropbouw van de nieuwe tribune. Nadat al het as en de restanten waren opgeruimd, is er schoon zand terug geplaatst, en is alles netjes achtergelaten voor de heropbouw van de nieuwe tribune.

Mustang Demolition kijkt met trots terug op de realisatie van dit project en is blij dat het op deze manier een bijdrage heeft kunnen leveren aan de heropbouw van de nieuwe tribune van TOGB.

Tot slot wenst Mustang Demolition TOGB veel succes met de vele inzamelingsacties die zijn opgezet voor de realisatie van een nieuwe tribune!